Bijleveld Advies is volledig toegewijd aan het gemeentelijke sociaal domein. Het specialisme van Bijleveld Advies is de inkoop, bekostiging, tariefstelling en verantwoording van (jeugd)zorg. 

Klanten van Bijleveld Advies zijn regio's, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, ministeries, koepelorganisaties en samenwerkingsverbanden. Deze klanten zoeken veelal ondersteuning producttypering, tariefbepaling of het inrichten van nieuwe bekostigingsrelaties.

Bekostiging en tariefstelling worden vaak beschouwd als financiële thema's. Bijleveld Advies combineert financiële kennis echter met een stevige zorginhoudelijke kennis. Juist deze combinatie maakt de dienstverlening van Bijleveld Advies effectief. Dit is merkbaar in de eindproducten die Bijleveld Advies oplevert, die veelal zowel door opdrachtgevers (gemeenten) maar ook door zorgaanbieders worden herkend en onderschreven.

Als u vragen heeft over de inkoop, bekostiging of tariefstelling van zorg in sociaal domein, of hierover eens geheel vrijblijvend van gedachten wilt wisselen, neemt u gerust contact op. Dat kan per email of per telefoon, zie contactgegevens.