Bijleveld Advies is volledig toegewijd aan de jeugdzorg. Het specialisme van Bijleveld Advies is de inkoop, bekostiging, tariefstelling en verantwoording van jeugdzorg. 

Klanten van Bijleveld Advies zijn regio's, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, ministeries, koepelorganisaties en samenwerkingsverbanden. Deze klanten zoeken veelal ondersteuning bij de inrichting van een bekostigings- of verantwoordingsrelatie.

Bijleveld Advies beschikt - naast diepgaande kennis over het stelsel - over gedegen inzicht in de tariefstelling, bedrijfsvoering van instellingen voor jeugd & opvoedhulp, zoals de financiële administratie, kostprijzen, personeelsnormering, productieregistratie, de inrichting van het primair proces, zorginhoudelijke methodiek en effectiviteitsmeting.

Als u vragen heeft over de inkoop en bekostiging van jeugdhulp of hierover eens geheel vrijblijvend van gedachten wilt wisselen, neemt u gerust contact op. Dat kan per email of per telefoon, zie contactgegevens.